คณะกรรมการสมาคมท่องเที่ยวบุรีรัมย์

คณะกรรมการสมาคมท่องเที่ยวบุรีรัมย์ (ชุดปัจจุบัน)

 • นายกสมาคม
  นายนพดล ประหยัดรัตน์
 • อุปนายกสมาคม (คนที่ 1)
  นายชัชวาลย์ ประหยัดรัตน์
 • อุปนายกสมาคม (คนที่ 2)
  นายธนินทร์ภัทร เทพนคร
 • กรรมการ/เลขานุการ  
  นายอิสรีย์ วราวงศ์กิตติ
 • กรรมการ/เหรัญญิก
  นางสาวปาณิสรา เรืองสุขศรีวงศ์
 • กรรมการ/ประชาสัมพันธ์
  นางสาวจินตนา วัชรโพธิกร
  นายฉัตรชัยพัฒน์ สาระรัมย์
 • กรรมการ / ปฏิคม
  นายทวีชัย ทองกู้เกียรติกุล
 • กรรมการ /นายทะเบียน
  นายสราวุธ รวมสา
 • กรรมการ /การตลาด
  นายบดินทร์ เรืองสุขศรีวงศ์
  นายก้องเกียรติ ค้ำคูณ
 • กรรมการ /กิจกรรม
  นางสาววีรนุช คชรัตน์
  นายศิริ เนาวิรัตน์
  นายกฤตพงศ์ เศรษฐดาวิทย์
 • กรรมการ / ประสานงาน
  นางสาวอัจฉรา หลาวทอง

 

คณะกรรมการสมาคมท่องเที่ยวบุรีรัมย์ (2556-2557)

 1. นายกสมาคม
  นางสาววันดี เธียรสวัสดิ์กิจ         (ชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์)
 2. อุปนายกสมาคม
  นางสาวผาวรินทร์ จรัสบวรพันธ์  (โรงแรมพนมรุ้งปุรี อ.นางรอง)
 3. อุปนายกสมาคม
  นายวิวัฒน์ โรจนาวรรณ    (ร้านหนังสือน้ำพุ)
 4. กรรมการ/เลขานุการ  
  นางนฤชล หาญสุวรรณ    (โรงเรียนภัทรบพิตร)
 5. กรรมการ/เหรัญญิก
  นางจิตสิริ ลือชัย             (ชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์)
 6. กรรมการ/ประชาสัมพันธ์
  นางสาวศากุน ศิริพานิช  (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1)
 7. กรรมการ
  นางสาวจินตนา วัชรโพธิกร   (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)
 8. กรรมการ
  นางวิไลรัตน์ ธัญทวีวรรณ    (ร้านคุณไพคิทเช่น อ.เมืองบุรีรัมย์)
 9. กรรมการ
  นายปริญญา กอปรสิริพัฒน์    (ร้านบ้านขนม อ.นางรอง)
 10. กรรมการ
  นายอนุกร รัตนศศิวิมล    (ร้านอาหารวังหรรษา อ.เมืองบุรีรัมย์)
 11. กรรมการ
  นายวิทยา สุขดี    (ร้าน เอ เอ เซรามิกซ์  อ.นางรอง)
 12. กรรมการ
  นางสาวอัจฉรา หลาวทอง   (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)
 13. กรรมการ
  นายอดิศักดิ์ บุญหนัก   (กลุ่มทอผ้าไหมสีธรรมชาติอัปษราย์ อ.เฉลิมพระเกียรติฯ)
 14. กรรมการ
  นายกำชัย ภูมิเขต     (กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเขวา  Gold Silk อ.แคนดง)
 15. กรรมการ
  นายนพดล ประหยัดรัตน์  (โรงแรมจินตนารีสอร์ท อ.เมืองบุรีรัมย์)

8 thoughts on “คณะกรรมการสมาคมท่องเที่ยวบุรีรัมย์

 1. Pawat พูดว่า:

  ทำใมไม่มีสมาชิกกลุ่มบริษัทท่องเที่ยวและรถเช่ามาเป็นกรรมการสมาคม

  • burirambta พูดว่า:

   ในการก่อตั้งสมาคม ได้เปิดรับสมัครสมาชิกทั่วไปก่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการ แต่ไม่มีผู้ประกอบการรถเช่าสมัครเป็นสมาชิก มีเพียงคุณวิทยา สุขดี จาก อ.ละหานทราย ซึ่งประกอบกิจการท่องเที่ยวและรถเช่า ก็ได้เข้ามาเป็นคณะกรรมการสมาคมฯ ด้วย

 2. เกรียงไกร พูดว่า:

  สมาคมควรทำกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม ให้มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเป็นรูปธรรม ที่เห็นเด่นชัด ในจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้บริหารระดับสูง ในองค์กรท่องเที่ยว ที่เกษียรอายุมาแล้ว พำนักอยู่หลายคน เฝ้ามองการดำเนินการของสมาคม ยังเห็นเดินแบบปูอยู่เลย หรือจะเป็นที่ผู้บริหาร ไม่เคยบริหารงานด้านท่องเที่ยว เป็นแต่มัคคุเทศก์ท้องถิ่นอย่างเดียว

  • burirambta พูดว่า:

   สมาคมยินดีต้องรับทุกท่านที่จะ เข้ามาร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวบุรีรัมย์ ในวันที่ 7 มี.ค. 2557 จะมีการประชุมใหญ่ สมาชิก และเปิดกว้างให้ผู้สนใจเข้าร่วมทำงานกับสมาคมฯ ถ้าม่ีความตั้งใจจริง เพราะงานนี้เป็นงานอาสา ไม่มีผลประโยชน์ รายได้ ผลตอบแทนใดๆ แต่ต้องเสียสละกำลังกาย กำลังทรัพย์ และกำลังใจ
   ทุกท่านที่คิดว่าพร้อม เชิญเข้าประชุมในวันดังกล่าว เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมพนมพิมาน ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
   ยินดีต้อนรับทุกท่านที่หวังดีต่อบุรีรัมย์

 3. สราวุธ พูดว่า:

  ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ครับ ไม่ทราบว่าจักต้องดำเนินการอย่างไรบ้างและติดต่อสมัครเป็นสมาชิกและเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าได้ที่ใดและทางใดครับ ด้วยทางสมาคมฯ ได้ให้ความอนุคราะห์ช่วยเหลือให้ข้อมูลของโรงแรมไปให้กับนักท่องเที่ยวที่สอบถามเข้ามา (ข้อมูลได้มาจากการประชุมกับทาง ททท.) เยอะมาก โดยที่ทางโรงแรมไม่ทราบว่าทางสมาคมได้ดำเนินการให้ เบื้องต้นต้องกราบขอบอภัยท่าน โดยเฉพาะท่านนายกสมาคม เป็นอย่างยิ่งที่จัดตั้งโรงแรมมาแล้วสร้างความเหน็ดเหนื่อยให้กับท่านในการตอบคำถามข้อมูลของโรงแรม ทั้งๆที่่โรงแรมยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมเลย ทางโรงแรมจึงอยากเข้าร่วมเป็สมาชิกกับทางสมาคม เพื่อจักได้เรียนแจ้งข้อมูลที่โรงแรมมี และท่านจะได้ไม่รู้สึกว่าให้ข้อมูลไปโดยโดยที่ทางเราไม่ได้เป็นสมาชิกในสมาคมครับ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ครับ

  • burirambta พูดว่า:

   ยินดีอย่างยิ่งค่ะ การสมัครสมาชิก มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท กับค่าสมาชิก รายปี 200 บาท ติดต่อรายละเอียดได้ที่ นายกสมาคม 086 585 5899 แต่ไม่ทราบว่าโรงแรมอะไรคะ เผื่อผ่านไปจะได้แวะเยียมกันบ้าง

 4. Tommy พูดว่า:

  ในการเดินทางมาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ขึ้นรถบัสนครชัยแอร์มาลงที่ สถานี บขส. ติดต่อรถ Taxi รถสามล้อ ราคาแพงมาก ทำให้ถอดใจที่จะมาใช้บริการรถสาธารณะ ทำใมไม่มี Information ที่สถานนีบริการสาะารณะบ้าง แสดงว่าบุรีรัมย์ยังไม่มีมืออาชีพในงานด้านบริการ ราคาไม่สแตนดาร์ด ต้องปรับปรุง กลุ่มมัคคุเทศก์ที่จะให้ การบริการก้ติดต่อยาก บอกว่าต้องไปที่สวนติดกับอนุสาวรีย์ช้าง ถาม Taxi ยังไม่รู้จักเลย โอวแม่เจ้า

  • burirambta พูดว่า:

   ยินดีรับฟังข้อติชม และทุกความคิดเห็นค่ะ เพราะต้องยอมรับว่า 2 ปีนี้ บุรีรัมย์พัฒนาก้าวกระโดด คนท้องถิ่นหลายคนยังปรับตัวไม่ทันโดยเฉพาะในส่วนของการให้บริการ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ว่าก็เปิดใหม่ประมาณเดือนเดียว กำลังเร่งพัฒนาค่ะ ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก
   ฝากเบอร์โทร.ของศูนย์บริการไว้ค่ะ 0 – 4466 – 6900 สอบถามข้อมูลล่วงหน้าได้เลย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s