แหล่งท่องเที่ยว : ปราสาทเมืองต่ำ

258
ปราสาทเมืองต่ำ ตั้งอยู่ที่บ้านโคกเมือง ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย เป็นเมืองโบราณร่วมสมัยกับปราสาทเขาพนมรุ้ง นับเป็นปราสาทหินของโบราณที่มีขนาดใหญ่มาก อีกแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดูเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ตัวปราสาทออกแบบได้อย่างงดงาม มีโครงสร้างที่ได้สัดส่วนบริเวณโดยรอบปราสาท เป็นชุมชนโบราณสมัยขอม ที่มีประวัติเกี่ยวเนื่องกับปราสาทเขาพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำจึงมีความสำคัญทางโบราณคดีนอกเหนือจากเป็นมรดกทางศิลปกรรมที่งดงาม

269

ปราสาทเมืองต่ำ อยู้ห่างจากปราสาทเขาพนมรุ้งเพียง 8 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมโบราณสถานทั้ง 2 แห่งได้อย่างสะดวก

One thought on “แหล่งท่องเที่ยว : ปราสาทเมืองต่ำ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s