โฮมสเตย์บ้านโคกเมือง

โฮมสเตย์บ้านโคกเมือง  ตั้งอยู่ที่ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  อยู่ติดกับปราสาทเมืองต่ำ ปราสาทหินอารยธรรมขอมที่เก่าแก่และสวยงามอีกแห่งหนึ่งของไทย    เป็นหมู่บ้าน OTOP Village Champion (OVC) และเป็นโฮมสเตย์ที่ผ่านการประเมินได้มาตรฐานระดับประเทศ  ด้วยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในชุมชน มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน บนฐานของการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัฒนธรรม หัตถกรรม และเกษตรกรรม  จัดเป็นฐานการเรียนรู้ 12 ฐาน ในชุมชน ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาได้ศึกษาเรียนรู้ สัมผัสวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตผู้คนอย่างใกล้ชิด   และภายในบ้านโคกเมือง มีศูนย์แสดงสินค้าโอทอป (OTOP ) ซึ่งที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนด้วย

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s