ขบวนแห่เทพพาหนะ หนึ่งในอลังการงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

7740 ความยิ่งใหญ่อลังการประการหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวจะได้ชมในงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ในช่วงบ่ายวันที่ ๕ และ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ คือ การจำลองขบวนเสด็จพระนาภูปตินทรลักษมีเทวี พระมารดาของเจ้าชายนเรทราทิตย์ ผู้สร้างปราสาทพนมรุ้ง เป็นขบวนเสด็จประพาสเขาพนมรุ้งเพื่อถวายสักการะเทพเจ้า โดยมีเทพพาหนะทั้งสิบทิศร่วมอยู่ในขบวนเสด็จ ประกอบด้วย

  • ขบวนที่ ๑ หงส์ พาหนะของพระพรหม เทพประจำทิศเบื้องบน
  • ขบวนที่ ๒ ช้าง พาหนะของพระอินทร์ เทพประจำทิศตะวันออก
  • ขบวนที่ ๓ วัว พาหนะของพระอิสาน เทพประจำทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ขบวนที่ ๔ ระมาด (แรด) พาหนะของพระอัศนี เทพประจำทิศตะวันออกเฉียงใต้
  • ขบวนที่ ๕ คชสีห์ พาหนะของท้าวกุเวร เทพประจำทิศเหนือ
  • ขบวนที่ ๖ นกยูง พาหนะของพระขันธกุมาร เทพประจำทิศใต้
  • ขบวนที่ ๗ นาค พาหนะของพระวรุณ เทพประจำทิศตะวันตก
  • ขบวนที่ ๘ ม้า พาหนะของพระพาย เทพประจำทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
  • ขบวนที่ ๙ รากษส พาหนะของพระนิรฤติ เทพประจำทิศตะวันตกเฉียงใต้
  • ขบวนที่ ๑๐ กระบือ พาหนะของพระยม เทพประจำทิศเบื้องล่าง

ขอบคุณภาพประกอบจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s