“รู้สัตว์ รู้ป่า รู้กลไกธรรมชาติ” ที่ “ธาราวิมานไพร”

08เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เส้นทาง “ธาราวิมานไพร” เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้านข้างที่ทำการเขตฯ ระยะทาง 2,300 เมตร เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจได้ใช้เป็นเส้นทางศึกษาสภาพป่า ระบบนิเวศวิทยาของป่าดงใหญ่ โดยมีจุดเน้นให้ผู้ใช้เส้นทางได้ “รู้สัตว์ รู้ป่า รู้กลไกธรรมชาติ”

ตลอดเส้นทางจะมีจุดศึกษาทั้งสิ้น 12 จุด ที่จะช่วยให้ผู้ใช้เส้นทางได้เห็นความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งในป่าที่ล้วนเกื้อกูลกันและอำนวยประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ อาทิ แสงดีได้ไม้สูง, เพิงหินห้องพักของสัตว์ป่า, รางวัลแห่งการช่วยเหลือ, ข่อยเลี้ยงสัตว์ สัตว์เลี้ยงข่อย, พลังแห่งการกัดเซาะ, แอ่งน้ำคือชีวิต ฯลฯ


เส้นทางศึกษาธรรมชาติ “ธาราวิมานไพร” จะช่วยให้เราได้เข้าใจระบบนิเวศวิทยาของป่า ได้รู้จักพรรณไม้สำคัญสองข้างทาง ได้เห็นความงามของสภาพป่า ที่มีความหลากหลาย สวยงามด้วยพรรณไม้แปลกตา หินทรายขนาดใหญ่ที่เรียงรายเป็นเพิงผาตระหง่าน เถาวัลย์เลื้อยเกาะเกี่ยวอยู่ริมทางและปกคลุมเป็นหลังคา และสายน้ำที่ให้ความฉ่ำเย็นในเวลาที่เราอ่อนล้าจากการเดินทาง

ผู้สนใจจะเข้าไปใช้ประโยชน์เรียนรู้ธรรมชาติบนเส้นทางนี้ ติดต่อได้ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

Advertisements

One thought on ““รู้สัตว์ รู้ป่า รู้กลไกธรรมชาติ” ที่ “ธาราวิมานไพร”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s