สมาชิกสมาคมท่องเที่ยวฯ เตรียมพร้อมสู่ AEC

1274
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดการอบรมหลักสูตร “การเพิ่มมูลค่าเอกลักษณ์อีสานใต้ด้วยการบริการที่ประทับใจ ในยุค AEC” เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ ณ อาคาร ๑๕ ชั้น ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ มีผู้ประกอบการท่องเที่ยวสมัครเข้ารับการอบรม ประมาณ ๑๐๐ คน และมี อ.นรินทร์ เจตธำรง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยุรีรัมย์ และ อ.วันดี เธียรสวัสดิ์กิจ นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน การสร้างเอกลักษณ์ท้องถิ่นกับการท่องเที่ยว และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อบริการการท่องเที่ยว ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างมากตลอดการอบรม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s