พระเจ้าใหญ่ วัดหงษ์

9487

วัดหงษ์ ตั้งอยู่ที่บ้านหัวแรต อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งของบุรีรัมย์ คือ พระเจ้าใหญ่ ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพุทไธสง ด้วยผู้คนมากมายเชื่อถือศรัทธา จะมาตั้งสัจจะทำความดี ละเว้นชั่ว โดยเฉพาะการละเลิกจากอบายมุขทั้งปวง เพื่อนำพาชีวิตไปสู่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะพื้นเมือง ไม่ทราบว่าสร้างในสัมยใด จากการปฏิสังขรณ์โบสถ์เมื่อปี 2513 ได้พบพระพิมพ์รวมปางและพระพุทธรูปแกะสลักจากนอแรดที่ใต้ฐานพระเจ้าใหญ่ ต่อมาในปี 2555 ได้มีการบูรณะปิดทององค์พระเจ้าใหญ่ ได้พบพระพุทธรูปขนาดเล็กบรรจุอยู่ภายในองค์พระด้วย   ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 จะมีการจัดงานนมัสการพระเจ้าใหญ่เป็นประจำทุกปี

ที่มาของชื่อวัดหงษ์ และ บ้านศีรษะแรต มีตำนานเล่ากันว่า ครั้งหนึ่งมีเสนาบดีเมืองสุวรรณภูมิออกล่าสัตว์และได้ยิ่งหงษืตกลงในป่ารกทึบจึงออกตามหา แต่ได้พบพระพุทธรูปคือพระเจ้าใหญ่ ในบริเวณนั้นมีเจดีย์สี่เหลี่ยมและหนองน้ำ ซึ่งมีหัวแรดอยู่ในหนองน้ำด้วย ต่อมาได้ชักชวนผู้คนมาตั้งรกราก เรียกชื่อหมู่บ้านว่า บ้านหัวแรต และสร้างวัดหงษ์ ขึ้นบริเวณที่พบพระพุทธรูป

และในบริเวณวัด มีการรวมกลุ่มของชาวบ้านทอผ้าไหม ผ้าฝ้ายพื้นเมืองสาธิต และวางจำหน่ายให้เลือกชมเลือกซื้อด้วย 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s