ประชุมคณะกรรมการสมาคม

1136

สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2557 เพื่อหารือแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยว และกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามข้อแสนอแนะของสมาชิก ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗  ที่ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพื้นที่ชุ่มน้ำจังหวัดบุรีรัมย์  สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 1/2557  มีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

  1.   การปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารสมาคม 2 ราย เนื่องจากคณะกรรมการเดิมมีภารกิจไม่สะดวกในการร่วมดำเนินกิจกรรมในฐานะกรรมการบริหารสมาคม จากเดิมคือ นายกำชัย ภูมิเขต และนายอดิศักดิ์ บุญหนัก เป็น นางสาววีรนิชุ คชรัตน์ (เจ้าของธุรกิจนิตยสาร สะบายดีบุรีรัมย์)  และ นายชัชธนวิชญ์ ประหยัดรัตน์ (เจ้าของกิจการสบายดีทัวร์)
  2. แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวของบุรีรัมย์
    – มุ่งเน้นให้สมาคมมีบทบาทในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแก่จังหวัดฯ ในเชิงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม  โดยพิจารณานำเสนอข้อเสนอแนะจากการประชุมใหญ่สมามัญประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม ที่ผ่านมา มาพิจารณาดำเนินการ
  3. การจัดเสน้นทางท่องเที่ยวในบุรีรัมย์ เพื่อนำสมาชิกและผู้สนใจเดินทางเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ในบุรีรัมย์   รวม 7 เส้นทาง โดยจะเริ่มทดลองเส้นทางแรกในเดือนพฤษภาคม 2557

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s