ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 2560

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 2560

ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

 

  • 31 มีนาคม 2560 พิธีบวงสรวงพระศิวะมหาเทพ
  • 1-2 เมษายน 2560 ชมขบวนเทพพาหนะและขบวนพระนางภูปติรทรลักษมีเทวี
  • 31-2 เมษายน 250  การแสดงแสงสีเสียง “พนมรุ้งเรืองศรัทธา รอยมรรคาแห่งนาคี”
    การแสดงจินตนฤมิตรแห่งปราสาทพนมรุ้ง
  • 3-5 เมษายน 2560 รับอรุณรุ่ง ชมปรากฏการณ์ แสงอาทิตย์ส่องผ่านประตูปราสาท 15 ช่อง

ชมฟรี ตลอดงาน

This slideshow requires JavaScript.

งานปราสาทเมืองต่ำ ตามรอยอารยธรรมขอม

ขอเชิญเที่ยวงาน “ปราสาทเมืองต่ำ ตามรอยอารยธรรมขอม”
๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐
การแสดงแสงสีเสียง “ตำนานศรัทธา ธาราชีวี เดอะมิวสิคัล”
ชมฟรี

สอบถามรายละเอียดที่ ที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัย ๐ ๔๔๖๗ ๑๔๘๘